„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Oświadczenie o otrzymaniu wsparcia

Beneficjent Fabryka Mebli „MEBLOSIEK” Sp. z o.o. korzysta z dofinansowania o wartości 4 278 015,00 PLN, z tego:

-85% otrzymanego od Norwegii

-15% współfinansowane z budżetu państwa.

Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Oś Priorytetowa: 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Działanie: 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje

Poddziałanie: 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth

Wartość projektu: 11 388 120,00 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Fabryki Mebli MEBLOSIEK i poprawa potencjału międzynarodowego z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez działania prowadzące do wdrożenia w Spółce dwóch autorskich technologii w zakresie zmian konstrukcyjnych mebli oraz dwóch innowacyjnych gam produktów.

Planowane efekty projektu:

Dywersyfikacja i optymalizacja produkcji, w tym zmniejszenie zużycia surowców i odpadów produkcyjnych, ograniczenie emisji CO2 do środowiska, zwiększenie zatrudnienia oraz wzrost przychodów z działalności.

Rola funduszy norweskich i funduszy EOG

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Oficjalna strona projektu Norway Grants

https://eeagrants.org/

Profil firmy w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo, zapraszamy też do śledzenia naszego profilu Facebook. Na jego łamach będziemy dzielić się aktualnościami z procesu realizacji grantu.

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Business-Service/Fabryka-Mebli-Meblosiek-1886990098087873/

Osoby odpowiedzialne na marketing

Ryszard Skibiński

Zapraszamy również do aktualności

W miarę postępów prac związanych z otrzymanym grantem, będziemy publikować treści również w naszej zakładce o firmie:

https://www.meblosiek.pl/pl/o-firmie/dotacje-fundusze-norweskie

———————————————————————————————-