dofinansowanie

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fabryka Mebli MEBLOSIEK sp. z o.o. zrealizowała projekt pn.

„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności międzynarodowej firmy MEBLOSIEK poprzez uczestnictwo w zagranicznych targach meblowych”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
III Oś priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Celem projektu był wzrost pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym uzyskany przez firmę Meblosiek, skutkujący pozyskaniem nowych zagranicznych klientów, zwiększeniem przychodów przedsiębiorstwa, uzyskaniem środków na dalsze inwestycje i rozwojem działalności.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA