dotacja na kapitał obrotowy

               

Beneficjent Fabryka Mebli "MEBLOSIEK" Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

 

Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Fabryka Mebli "MEBLOSIEK" Sp. z o.o.

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.4

 

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.


Planowane efekty projektu: utrzymanie dalszej działalności przedsiębiorstwa.


Wartość projektu: 424 471,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 424 471,80 PLN


Projekt realizowany w okresie 01.08.2020 r. – 31.10.2020 r.