zapytania ofertowe 2014 - 2020


W związku z planowaną realizacją projektu pn. „WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R ORAZ INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH  I PRODUKTOWYCH SZANSĄ NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI FABRYKI MEBLI MEBLOSIEK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP PODDZIAŁANIE II.3.1 Innowacje w MŚP, FABRYKA MEBLI "MEBLOSIEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór dostawcy oprogramowania zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 1/2017 znajdującego się poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Załącznik do zapytania ofertowego nr 1/2017

 

 

W nawiązaniu do przeprowadzonej procedury ofertowej na zakup i wdrożenie oprogramowania do inteligentnego zarządzania firmą zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/2017  z dnia 20.01.2017 r. informujemy, że na podstawie złożonych ofert i przyjętych kryteriów wyboru jako dostawcę Przedmiotu zamówienia:

ZAKUP I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA DO INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA FABRYKĄ

wybrano: Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą ul. Gałeczki  61, 41-506 Chorzów


Procedura wyboru została przeprowadzona w związku z planowana realizacją projektu pn. WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R ORAZ INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH  I PRODUKTOWYCH SZANSĄ NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI FABRYKI MEBLI MEBLOSIEK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, DZIAŁANIE        II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP PODDZIAŁANIE II.3.1 Innowacje w MŚP.